درباره دیتا دانش 


سایت دیتا دانش به منظور دسترسی دانشجویان و محققان رشته مدیریت به مقالات ترجمه شده طراحی شده است .


تمرکز اصلی مقالات سایت دیتا دانش بر گرایش های مختلف مدیریت می باشد که شامل مدیریت مالی ،مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی،فناوری اطلاعات می باشد.


تمام سعی ما ارایه ترجمه کامل مقالات مدیریت می باشد و امیدواریم در این راستا به محققین حوزه مدیریت کمکی کرده باشیم.


صاحب امتیاز و مدیر سایت : علی نصیرزنوزی 

تحصیلات :

کارشناسی حسابداری 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی 

کارشناسی ارشد مدیریت مالی