شرايط و ضوابط استفاده شما


مالیات بر ارزش افزوده 

هیچ کدام از محصولات سایت دیتا دانش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده و میزان آن بر روی محصولات درج نشده است .

ثبات قیمت گذاری 

هیچ کدام از فایل ها مشمول افزایش قیمت نبوده و قیمت محصولات ما ثابت خواهد بود .

درج ایمیل صحیح 

بازدیدکنندگان گرامی جهت دسترسی مجدد به فایل های خریداری شده خود موظف هستند تا ایمیل معتبری را وارد نمایند تا درصورت مراجعه مجدد بتوانند به فایل های خود دسترسی داشته باشند در غیر اینصورت دیتا دانش مسولیتی در این خصوص نخواهد داشت .