1. تمامی حقوق مادی و معنوی عکس های داخل سایت دیتا دانش  متعلق به فروشگاه اینترنتی دیتا دانش  است 

2. کلیه محتویات سایت دیتا دانش  شامل قانون حق تکثیر شده و متعلق به سایت دیتا دانش  است.


سياست حفظ حريم شخصی کاربران 

دیتا دانش  به اطلاعات مخفى يا خصوصی اشخاصى كه از خدمات سايت استفاده مي كنند، احترام گذاشته و از آن محافظت مي كند.


استفاده از اطلاعات شخصی شما


دیتا دانش  از اطلاعات شخصی شما برای عملکرد سايت و تامين سرويسهايی که شما درخواست کرده ايد استفاده می کند. سايت دیتا دانش  همچنين ممکن است از طريق نظرسنجی ها با شما ارتباط برقرار کند تا بتواند نظر شما را در مورد سرويس های  جاری يا امکان ارائه سرويس های جديد جويا شود.